Ana içeriğe git

12 Eylül Darbesinin Nedenleri ve SonuçlarıDevam oku     MAHMUT ÖZDEN'in Katilleri Halka Açıklansın!Devam oku     Bugün 30 Eylül: YAŞASIN ÖZGÜR ABHAZYA!..Devam oku     12 Eylül Darbesi ve Darbe ÇocuklarıDevam oku     8 MART DÜNYA EMEKÇİ KADINLAR GÜNÜ!Devam oku     DÜN MADIMAK'I YAKTILAR, BUGÜN HER YERİ!Devam oku     21 MAYIS Soykırımdır, Sürgündür, Asimilasyondur!Devam oku     1 MAYIS’ta Emeğimizle ve Kimliğimizle Varız!Devam oku     KAFFED BAŞKANI YAŞAR ASLANKAYA’NIN AKP'YE TRANSFERİ HAKKINDA!Devam oku     MAHMUT ÖZDEN'in Katilleri Halka Açıklansın!Devam oku     

 

Kimler çevrim içi

Şu an 0 kullanıcı ve 2 ziyaretçi çevrim içi.

Kimler yeni

  • cerkes19
  • Kamilatam
  • dorukb
  • Ozcan Sanbay
  • Arslanbay

Kullanıcı girişi

Neden 1 Mayıs'ta ve 21 Mayıs'ta Alanlarda Olmalıyız?

İlkelerimiz Yolumuzu Aydınlatıyor!..
“Neden 1 Mayıs eylemliliklerine katılıyoruz?” veya “Neden Çerkes kimliğiyle katılıyoruz?” gibi sorulara DÇH yanıt olarak tek adres gösteriyor: DÇH İlkeleri ve hayatın bütününü kavrama gerekliliği..
Savrulmaların, yılgınlığın, ölçüsüzlüğün, egemen algının yaygınlaştırılmaya çalışıldığı günümüzde genel duruşumuza olduğu kadar, “1 Mayıs’tan 21 Mayıs’a doğru” yürüyüşümüze de ilkelerimiz ve halklarımızın tarihsel birikimi ışık tutuyor.
DÇH İlkeleri ve İşleyişi
- DÇH, eşitsizliğe, sömürüye, asimilasyona, inkar ve imha politikalarına karşı emek ve kimlik ekseninde ve insan hakları temelinde mücadele verir.
- DÇH, ırk, dil, din, renk, cinsiyet ayrımı gözetmeksizin her insanın veya organizmanın eşit haklara sahip olduğunu savunur, her türlü ayırımcılığa karşıdır.
- DÇH, halklarımızın yerel değerleri ile insanlığın evrensel değerlerinin bütünlüklü ele alınmasından yanadır.
- DÇH, Kafkasya halklarına özgü sorunlar ile tüm dünya halklarının sorunlarını birbirinin rakibi veya ikamesi değil, birbirinin parçası veya tamamlayıcısı olarak tanımlar.
- DÇH, toplumsal mücadelenin ana unsurlarından; emek, kimlik, çevre, kadın v.b. başlıkları bütünlüklü değerlendirir.
- DÇH, 21 Mayıs’ı Çerkesler’in sürgün ve soykırımının simgesel tarihi olarak tanımlar. Bu halk gerçekliğinin başta Rusya ve Türkiye olmak üzere tüm dünyada tanınmasını talep eder ve tüm demokrasi güçleriyle birlikte sürgün ve soykırımların telafisi için mücadeleden yanadır.
- DÇH, tüm dünya genelinde olduğu gibi Türkiye ve Kafkasya özelinde de; emek ve demokrasinin yanında olan kişi ve yapılarla ilişkilenmeye özel önem verir, kişi ve kurumlarla karşılıklı olarak ilkeli, ölçülü ve özenli yaklaşımı esas alır.
- DÇH, tüm halkların kendi kimliklerini özgürce ifade etmesinden ve örgütlemesinden yana olduğu kadar, halkların bir arada kardeşçe yaşamasından yanadır.
- DÇH, kendisiyle hareket eden tüm DÇH emekçilerinin görüş ve önerilerini alarak, mücadele dostlarının bilgi ve eleştirilerine başvurarak çalışmalarını başlatır.
- DÇH, kendi iç işleyişinde demokratik merkeziyetçiliği esas alır. Herkesin eleştiri ve öneri haklarını kullanabilmesi, karar süreçlerine eşitçe katılması için gerekli mekanizmaları oluşturur ve özendirir.
- DÇH, halkların kendisini her alanda ifade edebilmesi için ana dilinde konuşmasını, halkların doğal ve meşru hakkı olan özgür, demokratik, bilimsel, parasız ve anadilinde eğitim almasını savunur.
- DÇH, sınıf ve kimlik bilincinin geliştirilmesi, örgütlülüğün ve demokrasinin bir yaşam biçimi haline gelmesi için mücadele eder, bu doğrultuda etkinliklerde bulunur.
- DÇH, faşizme karşı demokrasi, emperyalizme karşı bağımsızlık, baskı ve diktatörlüklere karşı özgürlük, ırkçılığa ve şovenizme karşı halkların kardeşliği için mücadele eder. 
- DÇH, halklarımızın özlem ve umutlarını istismar eden emperyal senaryolara ve iktidarların mantık kodlarına karşı her durumda ve her koşulda net duruşu savunur, dolayısıyla devletlerle değil, halklarla çözüm arar.
- DÇH, milliyetçilik, dini değer, aidiyet v.b. duyarlılıklara yaslanarak, işbirlikçiliği, din istismarcılığını, neo-liberalizmi meşrulaştırmaya çalışan akımlara karşı tam bağımsız, demokratik, özgür ve birleşik bir duruşu esas alır.
- DÇH, insanlarımızın geçmiş emekleri üzerine kurulu toplumsal birikimlerimizin, halklarımızın ve mücadelenin ihtiyaçlarına göre güncellenmesi-yenilenmesi gerektiğini ilkesel bazda savunur.
- DÇH, dayanışmayı, bir arada eşitçe ve kardeşçe yaşamın nüvelerini yaratmayı, iç ilişkilenmemizin başat ölçüsü sayar.
- DÇH, dışa dönük her türden ilişkilenmelerde, yetkili organlarımızla irtibatlı hareket edilmesini, iş akışımızı belirleyen temel ilke olarak görür.
- DÇH, halklarımızın umut ve özlemlerini dışarıdan herhangi bir sürece yedekleme amaçlı adımlara mesafeli olmayı, ilkesel düzeyde ele alır.
- DÇH, kişisel veya ortak enerjiyi polemik girdaplarında tüketmek yerine, kolektif çalışmalara yöneltebilmeyi savunur.
- DÇH, “demokratik tartışma, tutarlılık, eşitlik, adalet, vicdan” v.b. değerler üzerinden yeni bir toplumsal-siyasal kültür oluşturmayı ilkeselleştirenlerin yan yana gelişidir.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Premium Drupal Themes by Adaptivethemes