Ana içeriğe git

12 Eylül Darbesinin Nedenleri ve SonuçlarıDevam oku     MAHMUT ÖZDEN'in Katilleri Halka Açıklansın!Devam oku     Bugün 30 Eylül: YAŞASIN ÖZGÜR ABHAZYA!..Devam oku     12 Eylül Darbesi ve Darbe ÇocuklarıDevam oku     8 MART DÜNYA EMEKÇİ KADINLAR GÜNÜ!Devam oku     DÜN MADIMAK'I YAKTILAR, BUGÜN HER YERİ!Devam oku     21 MAYIS Soykırımdır, Sürgündür, Asimilasyondur!Devam oku     1 MAYIS’ta Emeğimizle ve Kimliğimizle Varız!Devam oku     KAFFED BAŞKANI YAŞAR ASLANKAYA’NIN AKP'YE TRANSFERİ HAKKINDA!Devam oku     MAHMUT ÖZDEN'in Katilleri Halka Açıklansın!Devam oku     

 

Kimler çevrim içi

Şu an 0 kullanıcı ve 2 ziyaretçi çevrim içi.

Kimler yeni

  • cerkes19
  • Kamilatam
  • dorukb
  • Ozcan Sanbay
  • Arslanbay

Kullanıcı girişi

DEMOKRATİK ÇERKES HAREKETİ Halkları, Emek ve Demokrasi Güçlerini Selamlıyor!

Merkezi Toplantı öncesinde yaklaşık 400 insanımızın “öneri ve eleştiri” bağlamında görüşlerine başvuran, yaklaşık 80 insanımızın tarafımıza ulaştırdığı fikirleri gözeten ve sonuçları içe dönük olgunlaştırma sürecinden geçiren yapılanmamızca alınmış kararlar aşağıdadır.

Toplantı: Bursa, 29.07.2012 / 14:00-20.00
Gündem:
1- Geçmişe ve Bugüne Dair İçe Dönük Genel Değerlendirme: Eleştiri ve özeleştiri mekanizmasının en yoğun işletildiği bu gündem maddesi çerçevesinde pek çok konu ve duruma değinmekle birlikte önemle üzerinde durulan konu şudur: Her kişi ve gruba eşit mesafedeyiz. Dostça yaklaşan tüm kişi ve gruplara dostla yaklaşacağız, tüm kurumlarımızın olumlu adımlarına destek olmakla birlikte, yanlış bulduklarımızı gerektiğinde eleştireceğiz. Görüş, öneri ve eleştirilerini de talep edeceğiz.
2- Organları Netleştirme: İlk 6 ay içe dönük tartışma süreci, ikinci 6 ay dışa dönük deklarasyon sürecinden sonra ilk aşamayı geride bırakarak, ikinci aşamaya geçme kararı alınmıştır. Bu suretle; GEÇİCİ İNŞA KURULU(GİK), GEÇİCİ YÜRÜTME KURULU(GYK), ORGANİZASYON KURULU(OK), bu kurula bağlı “Gençlik Birimi, Editoryal, Mali Birim, İletişim Birimi” v.b. organlar, DANIŞMA KURULU(DK), yaklaşık 15 ayrı ülke, şehir ve ilçelerde “Temsilcilikler” ve “İrtibat Birimleri” oluşturulmuş ve görevlendirmeler yapılmıştır. Talepler doğrultusunda organlar ve kişiler artırılmaktadır. (Detaylar, toplantıya katılamayan tüm emektarlarımızla paylaşılmıştır)
3- İkinci Aşamanın Gereği Olarak İsim Dönüşümü: Bir sürecin adı olan "Yoksullar ve Yoksunlar İçin Çerkesler ve Dostları" ismimiz, ikinci bir aşamaya geçilmesi ihtiyacından dolayı misyonunu tamamlamış, farklı vurguları içeren yaklaşık 8-10 isim üzerinde ayrıntılı bir değerlendirme ardından yeni ismin kullanılmasına karar verilmiştir. Mevcut koşullar ve olanaklar gözetilerek –açık alan- çalışmalarında yeni isim uygun bulunmuştur. Ayrıca, esas alınan değerleri temsil eden kavramlar olması, bilinilirlik, yarattığı etki ve birikimi nedeniyle "Yoksullar ve Yoksunlar İçin" ibaresinin de –üçüncü aşamaya” geçene kadar olması uygun bulundu. İlk kez yeni ismimizle bu metnimiz hazırlandı.  
4-Temel Konularda Ortak Bakış, Ortak Dil: Temel konu ve kavramlarda yapılan ön hazırlıklar kapsamında bir tartışma süreci başlatılarak, içe dönük eğitim çalışmaları ve dışa dönük bilgilendirme toplantıları komiteler bazında çevremizle paylaşılacaktır. (Detaylar, faaliyetlerimizi yakından takip eden çevremizle paylaşılacak ve grup sayfamızda yayınlanacaktır)
5- İçe Dönük Çalışmalar-Finansman-Teknik İhtiyaçlar: Bu gündem maddesi çerçevesinde pek çok konu ve duruma değinmekle birlikte tüm emektarlardan(öğrenciler hariç) her ay en az 20 TL aidat toplanacaktır. (Özel durumları olan kişiler kendilerinin belirlediği süre zarfında aidat ödemeyebilecek ve bu durum hiçbir alanda gündeme getirilmeyecektir)
6- Genel Gündemlere, Diğer Kişi ve Kurumlara Bakış Açımız: 
 - Kurum veya kişilerle girilen ilişkilerde kurumsal kimlik geri plana atılmayacaktır. Herhangi bir iletişim sorunun da her bir emektarımızın taleplerini de gözeten yapılanmanın konuyla ilgili verdiği kararlar bağlayıcıdır.
- Küresel odakların ve uzantılarının Kaffed'i(veya başka bir oluşumu) devre dışı bırakmaya dönük projelerine karşı olan tutumumuzda devamlılık ve gerektiğinde Kaf-Fed’in yanlışlarını, eksikliklerini eleştirme yaklaşımımız korunacaktır.
- Sadece bir gruba veya herhangi bir gruba karşı olduğumuz gibi nesnel temeli olamayan dezenformasyonun yok edilmesi gereği ile birlikte, reaktif akımlara karşı proaktif tutumumuzun daha da belirginleştirilmesi konusunda ortaklaşıldı.
- Milliyetçi-ırkçı öznelerin ideolojik-politik zeminini ve “burjuva ahlakı”nın bu ideoloji üzerinden toplumumuza her türden yansımalarını değerlendirmekle birlikte, halkımızın içinden, geçmiş politik ilişkilenmelerimizden ve feodal çevremizden titizlikle edinilen tüm bilgiler değerlendirildi: Kurulduğundan bu yana emperyalist güçlerle girilen/girilecek ilişkinin siyasal ve ahlaki temellerini hazırlayan, toplumumuzun emektarlarına, kurumlarımıza, siyasal düzlemimize ve arkadaşlarımıza her fırsatta saldıran ve yaşananları halkımıza aktarırken tahrifatı başat yöntem edinen kişi veya grubun bizim açımızdan da meşruiyeti yoktur. Yaklaşımlarını değiştirene kadar tarafımızca “siyasi bir grup” olarak görülmeyeceği net kararına varıldı. Bu suretle, bu grupla veya organik bağı olan herhangi bir kişiyle hiçbir ilişki zemini yaratılmaması, tahriklere rağmen muhatap olunmaması ve halklarımızın öncelikli gündem ve ihtiyaçlarına yönelinmesi bir disiplin olarak tanımlandı.
- Kafkasya halklarının “Hata ve yanlışlar kişisel değildir, aileden ve kabileden başlamak üzere tüm toplumu bağlar” ile özetlenebilecek algısından hareketle; yozlaşma, ırkçılık, iktidar yandaşlığı, biat kültürü, ahlaki ve düşünsel çıtayı düşürme gibi “toplumsal hata/suç” kapsamına giren yaklaşımlar sadece kişileri/grupları değil, tüm toplumu doğrudan ilgilendirir. Bu nedenle, halklarımızın kafasını karıştırmayı 'görev' edinen kesimlere karşı zamanı gelince tedbir mekanizmalarını işletecek olan toplumumuzun iç dinamiklerine olan güvenimiz tamdır. 
- “Arap Baharı”na olduğu gibi “Kafkas Baharı” projelerine ve oyunlarına karşı halklarımızın uyanık olması yönünde her türden çalışma yapılacak, duyarlı tüm kişi ve gruplarla bu gidişata karşı hazırlık anlamında ittifaklar kurulacaktır..
Kafkasya'da Gürcistan üzerinden “Kafkas baharı” yaratmaya çalışan Amerikan emperyalizmi ile ayrımcılığı körükleyerek sürecin kıvama gelmesini isteyen Rusya emperyalizminin çıkarları kimi yerde çatışmakta kimi yerde de örtüşmektedir. İçeriden oluşturdukları neo-liberal ve mikro milliyetçi potansiyel aracılığıyla her aktör süreci bir ucundan çekiştirmektedir. Buna karşı tek yol, emperyalist çekişmelerin kırıntılarından medet ummak değil, halklarımızın çıkarlarını emek ve kimlik eksenli -tam bağımsız- bir çizgide savunmaktır. 
- Mağdur kesimlerle dayanışmada şart koşulmaz ilkesinden hareketle; Suriye’den Anavatan’a dönme tercihinde bulunanlar gibi Suriye’de kalmak isteyen Çerkesler’e de ayrımsız ve şartsız dayanışmacı yaklaşım sergilenecek, örülecek dayanışma ağlarına tereddütsüz katkı sunulacaktır. Aynı şekilde; Ortadoğu’da yürütülen kirli iktidar savaşlarına “Emperyalist Savaşa Hayır” ilkeselliğiyle yaklaşılacak, bölgedeki halkların iç dinamikleriyle gelişen, emperyalistlere ve yerel iktidarlara eşit mesafede olan –tam bağımsız- duruşun ilerici özneleri desteklenecektir.
- Bizler, her etnik kimliğin kendisini örgütlemesinden, kendisini özgürce ifade etmesinden, bu doğrultuda siyasi faaliyet alanı yaratmasından ve diğer her halk gibi eşit koşullarda değer görmesinden yanayız. Fakat, “bağımsızlık” adına sınıfsal bakışın ilkelerinden uzaklaşarak karanlık güçlerle işbirliği yapan, emperyalist ülkelerin güdümüne giren, bulundukları her platformu provake eden herhangi bir halktan öznelerin adımlarının bir parçası olmayız. (Detaylar, faaliyetlerimizi yakından takip eden çevremizle zaman içerisinde paylaşılacak ve grup sayfamızda yayınlanacaktır)
- Halklarımızla ilgisi yokmuş gibi gösterilen konuların er ya da geç ayrımsız herkesi doğrudan veya dolaylı ilgilendirdiğini, “Suriye, doğa felaketleri” v.b.pek çok örnekle ayrıntılandırdık. Kendi halklarımızın zemininden filizlenen bir politik hareket olarak, halklarımızın sorunlarını diğer kesimlere anlatmak ve diğer kesimlerin sorunlarını dert edinmek gibi bir iç içe geçme halini içselleştirmemizden hareketle; insanlığı ilgilendiren her tür durumda bir öncelik-sonralık sıramızın olmamasında, halklarımızı bütünden yalıtacak adımlar atmamakta kararlıyız. (Detaylar, faaliyetlerimizi yakından takip eden çevremizle paylaşılacak ve grup sayfamızda yayınlanacaktır)
- Bir taraftan iktidarın “seçmeli ders” adı altında göz boyayan lütufları teşhir edilecek, diğer taraftan halkların mücadelesiyle elde edilen kazanımları değerlendiren dernek, grup v.b. tüm öznelere anadil çalışmalarıyla ilgili açık destek verilecektir. (Detaylar, faaliyetlerimizi yakından takip eden çevremizle paylaşılacak ve grup sayfamızda yayınlanacaktır)
7- Yakın Çevre, İletişim: Yakın çevremizden sözlü olarak, sayfa üyelerimizden de yazılı olarak gelen görüş, öneri ve eleştiri mesajlarının tümü toplantıda okundu. Yaklaşık 60 mesaj tek tek değerlendirildi. Çalışmalara katılmak isteyen, bizden haber bekleyen kişilerle tekrar irtibata geçilmesine karar verildi.
Sayfamızın “kapalı” gruptan “açık grup”a dönüştürülmesi önerisi tartışıldı. Bu konuda acele karar vermemek gerektiği, bir süre sonra bu dönüşümün mutlaka olması gerektiği ve öneren arkadaşlarımıza tereddütler konusunda özel açıklama yapılarak ikna edilmeleri yönünde çaba sarfedilmesi gerektiği bir ara karar olarak tanımlandı.
8- Geleceğe Dönük Hazırlıklar: Temsilcilik toplantıları, araştırma-geliştirme çalışmalarını artırma v.b. konularda detaylar, faaliyetlerimizi yakından takip eden çevremizle paylaşılacak ve grup sayfamızda yayınlanacaktır.
    Bu çalışmayı ve bu deklarasyonu yaz aylarında yapmamız tesadüf değildir. Emeğin ve halkların kimlik mücadelesini mevsimsel görüp, yaz rehavetine kapılma lüksümüz olamaz. Her koşulda yürüyüşe kesintisiz devam edilmelidir. 
    Emeği ve kimliğinden yoksunluğu esas alan faaliyetlerimize aktif katılmak isteyen ve böylece halklarımızın ilerici birikimine sahip çıkmak isteyen tüm dostlarımızı Demokratik Çerkes Hareketi zemininde mücadeleye davet ediyor, toplantı kararlarımızı halklarımızın ve demokratik kamuoyunun bilgilerine sunuyoruz.
Yoksullar ve Kimliğinden Yoksunlar Birleşiyor! Biz Kazanacağız!..
Emek ve Özgürlük İçin Yaşasın Demokratik Çerkes Hareketi!..
 
Yoksullar ve Yoksunlar İçin
DEMOKRATİK ÇERKES HAREKETİ
6 Ağustos 2012
 

 

Premium Drupal Themes by Adaptivethemes