Ana içeriğe git

12 Eylül Darbesinin Nedenleri ve SonuçlarıDevam oku     MAHMUT ÖZDEN'in Katilleri Halka Açıklansın!Devam oku     Bugün 30 Eylül: YAŞASIN ÖZGÜR ABHAZYA!..Devam oku     12 Eylül Darbesi ve Darbe ÇocuklarıDevam oku     8 MART DÜNYA EMEKÇİ KADINLAR GÜNÜ!Devam oku     DÜN MADIMAK'I YAKTILAR, BUGÜN HER YERİ!Devam oku     21 MAYIS Soykırımdır, Sürgündür, Asimilasyondur!Devam oku     1 MAYIS’ta Emeğimizle ve Kimliğimizle Varız!Devam oku     KAFFED BAŞKANI YAŞAR ASLANKAYA’NIN AKP'YE TRANSFERİ HAKKINDA!Devam oku     MAHMUT ÖZDEN'in Katilleri Halka Açıklansın!Devam oku     

 

Kimler çevrim içi

Şu an 0 kullanıcı ve 0 ziyaretçi çevrim içi.

Kimler yeni

  • cerkes19
  • Kamilatam
  • dorukb
  • Ozcan Sanbay
  • Arslanbay

Kullanıcı girişi

Türkiye'nin Abhazya'yı tanıması için imza kampanyası

Türkiye'de yaşayan binlerce Abhaz ve Abhazya'da kendi topraklarında bağımsız, özgür bir hayat sürmeyi hak eden tüm Abhaz halkı adına Türkiye'nin Abhazya'yı tanıması  için duyarlı kişi ve kurumlar tarafından başbakana ve ilgili bakanlara hitaben bir imza kampanyası başlatıldı. 

İmza için;
https://www.change.org/p/eski%C5%9Fehir-abhaz-k%C3%BClt%C3%BCr-ve-dayani%C5%9Fma-derne%C4%9Fi-meral-tekin-turgay-tekin-t%C3%BCrkiye-abhazya-yi-tanisin?tk=UnTX3PNlp-3Xbgq4Wmau8Nq41Ib9fBMPBPR1EzPFHIM&utm_medium=email&utm_source
=signature_receipt&utm_campaign=new_signature
İmzanızla ve tanıdıklarınıza ulaştırarak destek verebileceğiniz kampanya metni şöyle:
                                   TÜRKİYE ABHAZYA’YI TANISIN !!!
Abhazlar kimdir? Gürcüler kimdir?
Ünlü arkeolog Prof. Turtşaninov’a göre Abhaz-Abazaların (veUbıhların) bölgedeki varlığı M.Ö. III bine uzanıyor veya 4500 yıllık bir kültür ve devlet geleneğine sahiptirler, medeniyet ve yazı da öncelik onlara aittir. Oysa Gürcülerin yazıyı kullanmaları M.S. IV. veya V. yüzyıllara rastlar (Bkz. Turtsaninov, 2006).
 Gürcülerin tam olarak tanımlanma problemi olmasının yanı sıra Güney Kafkasyalı (siyasi coğrafya açısından Kafkas Ötesi) oldukları kesindir. Fakat Gürcü lisanı, Güney Kafkasya’nın egemen dillerinden olan Kartvel dilinden yalnız birini oluşturur ve kendilerine Kartvuri derler. Oysa Kartvel dili Gürcülerden hariç üç dili daha barındırır: Mingrel, Laz ve Svanların dili. Fakat “1930’lardan sonra bu üç kavim Gürcü sayılmıştır, resmi olarak ayrı bir grup olarak tanınma hakları ellerinden alınmıştır”(5). Kartvelian umumi bir terim olup Gürcülerin tekeline geçirmiştir. Bu durum da dün olduğu gibi bugün de Gürcüleri her türlü olaya, toprağa gayri-resmi sahiplenme, kendine mal etme bakımından yetkili kılmıştır”(6). Acaraya karşı gösterdikleri zorbalık, Kolçis kültürünün tek varisi gibi kendilerini görme en son örneklerdendir.
TÜRKİYE ABHAZYA’YI TANISIN !!!
Gürcistan hükümeti ile Abhazya halkı arasında 14 Ağustos 1992 ile 30 Eylül 1993 tarihleri arasında bir savaş oldu, bu savaş sonunda Abhazya halkı de facto olarak bağımsızlığını ilan etti. Birçok diplomatik çabalara rağmen Abhazya de jure haline gelememiş, ‘Dondurulmuş İhtilaflar’ içerisinde varlığını sürdürmek zorunda kalmıştı. Artık 27 Ağustos ile beraber Abhazya de jure olarak da bağımsızdır. Abhazya bu statüsünü en az Kosava kadar hak etmektedir.
Problemlerin çoğu Abhazya’nın yanlış veya olumsuz davranışlarından ziyade, bölgenin jeopolitik özelliğinden, Gürcistan ile Rusya Federasyonunun içinde bulunduğu koşullardan ve bir yere kadar da Türkiye de dâhil Batı’nın bu bölgedeki çıkarlarının Rusya’nın çıkarları ile çelişmesinden kaynaklanmaktadır.
“Eski birlik cumhuriyetlerinin sınırlarının tanınması, uluslararası hukuk kuralları, bu topraklarda meskûn halkların hak ve çıkarları hiçe sayılarak, bunların hür iradelerine başvurulmadan ve hatta bunların çıkarlarına karşı, zorbalıkla yapılıyor” olması sorunların bugüne kadar gelmesine neden olmuştur.
Uluslararası kuruluşlar Abhaz-Güney Osetya ve Gürcülerin tekrar savaşa sürüklenmesine seyirci kalmıştır. Hatırlanacağı üzere Temmuz 2006’da olmak kaydı ile Gürcistan’ın, Abhazya’nın Kodor vadisinde düzenlediği geniş kapsamlı operasyonla birlikte 1994 Moskova Anlaşması’nın 13 kez Gürcistan tarafından ihlal edildiği dikkate alınırsa bu son savaşın tekrarlanma olasılığı yüksek olduğu belli idi. Kaldı ki, Gürcü tarafı çözümsüzlüğe sebep olmakta ve uzlaşmak için gerekli adımları atmak istemediğini Saakaşvili’nin iktidara geldiği günden beri yaptığı açıklamalardan anlaşılmalıydı
Bağımsız ve tanınmış bir devlet olabilme konusunda Kosova’dan daha çok ve geçerli, makul gerekçelere sahip olan Abhazya, de jure bir devlet olmayı çoktan hak etmişti ve artık de jure olarak da bağımsızdır. Bugün Abhazya bağımsız, demokratik bir hukuk devleti olmak için Uluslar arası organizasyonların belirtmiş oldukları bütün ölçütlere ve haklara sahiptir. Örneğin Abhazya’da gelişmiş sivil toplum, bağımsız genel medya, legal muhalefeti ve efektif hukuki sistemleri gibi demokratik enstitüler kurulmuştur. Zaten 14 yıldır de facto bağımsız olan Abhazya’da 3 Ekim 1999 tarihinde düzenlenen referandumla Abhaz vatandaşlarının %98’i nihai olarak bağımsız, demokratik, hukuki bir devlet olması için oy kullanmıştı; şimdi sıra BM başta olmak üzere bütün uluslararası kuruluşlar ve devletlerde. Kısaca Abhazlar, 4500 yıllık kültür birikimini sağladıkları bu topraklarda hiçbir şeyden tedirgin olmadan bir arada, başta dilleri olmak üzere bütün kültürel kurumlarının gelecek kuşaklara da aktarabilecekleri bir güven ortamında yaşamak istiyor. İnsan haklarına aykırı şekilde akrabalar ile serbestçe ilişki kurmasını engelleyen ve kendilerine karşı uygulanan yaptırımların hukuki ve insani sonuçlarının tekrar gözden geçirilmesini, nasıl ki Rusya kendilerini özgür ve bağımsız bir devlet olarak tanımışsa, diğer özgür toplumların hükümetlerinin de tanımasını istiyor.
* Yard. Doç. Dr. Çukurova Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Sosyoloji Öğretim Üyesi, CAHİT ASLAN’nın ‘’TÜRK-RUS-GÜRCÜ İLİŞKİLERİNİN MERKEZİNDEKİ ÜLKE: ABHAZYA’’ adlı akademik araştırmasından alıntıdır. 
Orjinal metin: http://www.akademikbakis.org/eskisite/16/8abhazya.pdf
Premium Drupal Themes by Adaptivethemes