Ana içeriğe git

DÇH NEDİR? NEDEN VAR?-Gujan CeyhanDevam oku     İKKD Worşer/Kengeş toplantısının 2.si yapıldı..Devam oku     TMMOB İçmimarlar Odası Ankara Şube Seçimleri Devam oku     Üniversite biat etmezmiş! Külliyen yalan…-Murat SevinçDevam oku     2018'E DE BOYUN EĞMEDEN GİRİYORUZ!..Devam oku     Muhittin Ünal: “ZORUNLU BİR AÇIKLAMA”Devam oku     Kültür Tahribatına Dair Söyleyecek Sözümüz Var!-DÇH GençliğiDevam oku     Kem söz ve bir konuşma üzerine..-Adnan ÖzveriDevam oku     Biz neyiz? Ne değiliz?-Gujan CeyhanDevam oku     Lata Trajedisi Unutulmasın, Tekrarı Olmasın..Devam oku     

 

Kimler çevrim içi

Şu an 0 kullanıcı ve 2 ziyaretçi çevrim içi.

Kimler yeni

  • dorukb
  • Ozcan Sanbay
  • Arslanbay
  • ehayatibora
  • Tarkan Çakas

Kullanıcı girişi

DÇH İlkeleri ve İşleyiş

 
 
 
 
İlkeler ve İşleyiş
 DÇH, eşitsizliğe, sömürüye, asimilasyona, inkâr ve imha politikalarına karşı emek ve kimlik ekseninde, insan hakları temelinde mücadele verir.
 DÇH, ırk, dil, din, renk, cinsiyet ayrımı gözetmeksizin her insanın veya organizmanın eşit haklara sahip olduğunu savunur, her türlü ayırımcılığa karşıdır.
 DÇH, halklarımızın yerel değerleri ile insanlığın evrensel değerlerinin bütünlüklü ele alınmasından yanadır.
 DÇH, Kafkasya halklarına özgü sorunlar ile tüm dünya halklarının sorunlarını birbirinin rakibi veya ikamesi değil, birbirinin parçası veya tamamlayıcısı olarak tanımlar.
 DÇH, toplumsal mücadelenin ana unsurlarından; emek, kimlik, çevre, kadın vb. başlıkları bütünlüklü değerlendirir.
 DÇH, 21 Mayıs’ı Çerkesler’in sürgün ve soykırımının simgesel tarihi olarak tanımlar. Bu halk gerçekliğinin başta Rusya ve Türkiye olmak üzere tüm dünyada tanınmasını talep eder ve tüm demokrasi güçleriyle birlikte telafisi için mücadeleden yanadır.
 DÇH, tüm dünya genelinde olduğu gibi Türkiye ve Kafkasya özelinde de; emek ve demokrasinin yanında olan kişi ve yapılarla ilişkilenmeye özel önem verir, kişi ve kurumlarla karşılıklı olarak ilkeli, ölçülü ve özenli yaklaşımı esas alır.
 DÇH, tüm halkların kendi kimliklerini özgürce ifade etmesinden ve örgütlemesinden yana olduğu kadar, halkların bir arada kardeşçe yaşamasından yanadır.
 DÇH, kendisiyle hareket eden tüm DÇH emekçilerinin görüş ve önerilerini alarak, mücadele dostlarının bilgi ve eleştirilerine başvurarak çalışmalarını başlatır.
 DÇH, kendi iç işleyişinde demokratik merkeziyetçiliği esas alır. Herkesin eleştiri ve öneri haklarını kullanabilmesi, karar süreçlerine eşitçe katılması için gerekli mekanizmaları oluşturur ve özendirir.
 DÇH, halkların kendisini her alanda ifade edebilmesi için ana dilinde konuşmasını, halkların doğal hakkı olan özgür, demokratik, bilimsel, parasız ve anadilinde eğitim almasını savunur.
 DÇH, sınıf ve kimlik bilincinin geliştirilmesi, örgütlülüğün ve demokrasinin bir yaşam biçimi haline gelmesi için mücadele eder, bu doğrultuda etkinliklerde bulunur.
 DÇH, faşizme karşı demokrasi, emperyalizme karşı bağımsızlık, baskı ve diktatörlüklere karşı özgürlük, ırkçılığa ve şovenizme karşı halkların kardeşliği için mücadele eder. 
 DÇH, halklarımızın özlem ve umutlarını istismar eden emperyal senaryolara ve iktidarların mantık kodlarına karşı her durumda ve her koşulda net duruşu savunur, dolayısıyla devletlerle değil, halklarla çözüm arar.
 DÇH, milliyetçilik, dini değer, aidiyet vb. duyarlılıklara yaslanarak, işbirlikçiliği, din istismarcılığını, neo-liberalizmi meşrulaştırmaya çalışan akımlara karşı tam bağımsız, demokratik, özgür ve birleşik bir duruşu esas alır.
 DÇH, insanlarımızın geçmiş emekleri üzerine kurulu toplumsal birikimlerimizin, halklarımızın ve mücadelenin ihtiyaçlarına göre güncellenmesi-yenilenmesi gerektiğini ilkesel bazda savunur.
 DÇH, dayanışmayı, bir arada eşitçe ve kardeşçe yaşamın nüvelerini yaratmayı, iç ilişkilenmemizin başat ölçüsü sayar.
 DÇH, dışa dönük her türden ilişkilenmelerde, yetkili organlarımızla irtibatlı hareket edilmesini, iş akışımızı belirleyen temel ilke olarak görür.
 DÇH, halklarımızın umut ve özlemlerini dışarıdan herhangi bir sürece yedekleme amaçlı adımlara mesafeli olmayı, ilkesel düzeyde ele alır.
 DÇH, kişisel veya ortak enerjiyi polemik girdaplarında tüketmek yerine, kolektif çalışmalara yöneltebilmeyi savunur.
 DÇH, “demokratik tartışma, tutarlılık, eşitlik, adalet, vicdan” vb. değerler üzerinden yeni bir toplumsal-siyasal kültür oluşturmayı ilkeselleştirenlerin yan yana gelişidir.

 

 

 

 

 

Premium Drupal Themes by Adaptivethemes