Ana içeriğe git

12 Eylül Darbesinin Nedenleri ve SonuçlarıDevam oku     MAHMUT ÖZDEN'in Katilleri Halka Açıklansın!Devam oku     Bugün 30 Eylül: YAŞASIN ÖZGÜR ABHAZYA!..Devam oku     12 Eylül Darbesi ve Darbe ÇocuklarıDevam oku     8 MART DÜNYA EMEKÇİ KADINLAR GÜNÜ!Devam oku     DÜN MADIMAK'I YAKTILAR, BUGÜN HER YERİ!Devam oku     21 MAYIS Soykırımdır, Sürgündür, Asimilasyondur!Devam oku     1 MAYIS’ta Emeğimizle ve Kimliğimizle Varız!Devam oku     KAFFED BAŞKANI YAŞAR ASLANKAYA’NIN AKP'YE TRANSFERİ HAKKINDA!Devam oku     MAHMUT ÖZDEN'in Katilleri Halka Açıklansın!Devam oku     

 

Kimler çevrim içi

Şu an 0 kullanıcı ve 0 ziyaretçi çevrim içi.

Kimler yeni

  • cerkes19
  • Kamilatam
  • dorukb
  • Ozcan Sanbay
  • Arslanbay

Kullanıcı girişi

Aydın, Gazeteci, Hukukçu ve Siyasetçilerden Çağrı

Hukukçular, akademisyenler, gazeteciler, sanatçılar, sendikacılar, siyasetçiler,  “Önce demokrasi girişimi” olarak yayımladıkları ortak bildiri ile tüm toplumu “yeni anayasa yapıyoruz’ iddiasıyla ülkenin hızla tek kişinin diktatörlüğüne doğru sürüklenmesine karşı harekete geçmeye çağırdı.
Aralarında emek ve meslek örgütü yöneticilerinin ve milletvekillerinin de bulunduğu 237 aydın, gazeteci, aktivist ve siyasetçinin yayımladığı “Bu ortamda anayasa yapılamaz” başlıklı bildiride, “Öncelikle demokratikleşme adımlarının atılmasını, acilen barışın tesisini talep ediyoruz” denildi.
Bildirinin tam metni şöyle:
Tüm toplumu kuşatan hukuksuzluk, ötekileştirme, ayrıştırma ve şiddet ortamına neden olan yönetim anlayışına ve anayasasızlaştırmaya; uluslararası alanda ülkeyi yalnızlığa ve çatışmaya sürükleyen söylem ve politikalara karşı çoğalan itirazlar, her kesiminden yükselmektedir.
Bu yönetim anlayışı, “yeni anayasa yapıyoruz” iddiasıyla ülkeyi hızla tek kişinin diktatörlüğüne doğru sürüklemektedir.
Bizler, milletvekilleri, anayasa hukukçuları, akademisyenler, gazeteciler, sanatçılar, sendikacılar, siyasetçiler, aktivistler ve demokratik toplumun örgütlü kesimlerinden gelen yurttaşlar, “yeni bir anayasa” dayatmasının siyasal ve toplumsal sorunlarımızı daha da ağırlaştıracağına inanıyoruz. Öncelikle demokratikleşme adımlarının atılmasını, acilen barışın tesisini talep ediyoruz.
“Önce Demokrasi” girişimimiz; hukuku, barışı, özgürlükleri, laikliği, eşitliği savunuyor. Anayasa ve haklar konusunda bilgi kirliliğini ortadan kaldırmayı, yeni bir Anayasa yapımı dayatmasından önce demokrasinin önünü açacak bir yol temizliğini, kapsamlı bir demokratikleşmeyi amaçlıyor. Farklı toplumsal ve siyasal kesimlerden gelen itirazları çoğulcu ve güçlü bir sese dönüştürmek için birlikte mücadeleye çağırıyor..
“Önce Demokrasi” bu hedef doğrultusunda, bir denetleme, dayanışma, direnme girişimi olarak hayat bulmuştur.
İktidar eliyle anayasasızlaştırma sürecine,
Devlet-toplum ilişkisinde “hukuksuz alanlar” yaratılmasına,
Anayasa ve tarafı olduğumuz uluslararası sözleşmelerin yok sayılmasına,
Din ve mezhep bakışı temelinde yaratılan baskıcı ve totaliter yönetim anlayışına
Ülkenin yurt içinde ve yurt dışında savaş ortamına sürüklenmesine itiraz ediyoruz.
Özgürlükçü, demokratik, laik, eşitlikçi, sosyal bir anayasa konusundaki kazanımlarımızı koruyarak,
Hak ve özgürlükleri insanlığın evrensel kazanımları düzeyine taşımaya istekli,
Kalıcı ve adil bir barışı kurmaya kararlı;
Tüm kurum ve kişilere demokratik değerler etrafında en geniş birliği inşa etmenin acil önem taşıyan bir yurttaşlık görevi olduğunu anımsatıyoruz.
Parlamenter rejime karşı fiili durum yaratarak keyfi bir yönetim kuran, erkler ayrılığını yok eden, hak ve özgürlükleri ihlal eden, dokunulmazlıkları kaldırarak yasamayı doğrudan yürütmenin tahakkümü altına almaya yeltenen zihniyetin “Yeni ve katılımcı Anayasa yapıyoruz” söylemiyle yarattığı bilgi kirliliğine hayır diyoruz.
Yol temizliği yapılıp ifade, basın ve örgütlenme özgürlükleri üzerindeki baskılar kaldırılmadan bu ortamda oldu bitti ve dayatma yoluyla anayasa yapma çabasını gayrimeşru buluyoruz.
Yaratılan kutuplaşmanın giderilmesi yerine, baskıcı yönetimi pekiştirecek bir başkanlık rejimi zorlamasına; bu amaçla tek yanlı propaganda aygıtı olarak kullanılan medya yapılanmasının ve devletin bütün organlarının partizanca seferber edilmesine karşı çıkıyoruz.
Bu nedenlerle;
TBMM ve demokratik mekanizmalar işletilerek hak ve özgürlükleri ihlal eden antidemokratik yasaların ayıklanmasını, baskıcı ve hukuk dışı uygulamalara son verilmesini,
İnsan hakları, demokrasi ve hukuka karşı saldırıların durdurulması amacıyla; yasama, yürütme ve yargı organlarının, görev, yetki ve sorumluluklarının gereğini yerine getirmesini,
Toplumsal barış sağlanmadan anayasa yapım koşulları yaratılamayacağından, barışçı, nefret söyleminden arınmış ve kucaklayıcı bir iklim oluşturulmasını talep ediy
Hukuka, akla ve ahlaka aykırı, gayrimeşru söylem ve uygulamalara karşı meşru direnme hakkını hatırlayarak ve hatırlatarak;
Bu ortamda anayasa yapılamaz, önce hukuk ve demokrasi diyoruz.
Zaman; hukuku, hakları, eşitliği, laikliği, sosyal devleti, kadın ve LGBTİ haklarını, kent ve doğa haklarını, kapsayıcı bir yurttaşlık temelinde, herkesin ve her kesimin ve özellikle de tüm azınlıkların eşit özgürlüklerini savunma ve koruma zamanıdır.
Zaman; haklar toplumunu inşa yolunda, demokratik değerleri savunma zamanıdır.
Bu saik ve öncelikler konusunda hemfikir olan herkesi, her yerde “Önce Demokrasi” forumları ve anayasa kürsüleri oluşturarak “bu ortamda anayasa yapılamaz; önce demokrasi fikri “etrafında en geniş birliği sağlayacak, anayasal dayatma karşısında seçeneksiz olmadığımızı ortaya koyacak demokratik tartışma ve mücadele zeminini yaratmaya ve güçlendirmeye çağırıyoruz.
Bildiriye imza atan isimler şöyle:
Abdullah Demirbaş      Abdurrahman Atalay      Ahmet Özer      Ahmet Şık
Ahmet Ümit      Akçay Taşçı      Akın Birdal     Akın Olgun
Akif Burak Atlar      Ali Çerkezoğlu      Ali Demirçalı      Ali Kenanoğlu
Ali Özyurt      Ali Rıza Öztürk      Alitemel Kurtaran      Arın Gül Yeniaras
Arman Yılmaz      Arzu Becerik      Atilla Tuygan      Aydın Cıngı
Aydın Engin      Ayşe Eser Danişoğlu      Ayşe Erzan      Ayşe Gözen
Ayşegül Devecioğlu      Ayşen Candaş      Aziz Konukman      Barbaros Dinçer
Barış Erel      Baskın Oran      Başar Yaltı      Bedrettin Kalın
Begüm Özden Fırat       Beral Madra      Berna Babaoğlu Ulutaş      Beyazıt İlhan
Beyza Üstün      Bilge Selçuk      Binnaz Toprak      Burak Cop
Burhan Şenatalar       Bülent Akbay      Bülent Eryılmaz      Bülent Tekin
Bülent Tuna       Büşra Ersanlı       Can Atalay       Canan Kaftancıoğlu
Celal Dinçer      Celal Doğan      Celalettin Can      Cemal Gökçe
Cengiz Aktar      Cengiz Arın       Ceren Şengül      Ceyda Karan
Deniz Özgür      Dilek Gökçin      Dilşah Deniz      Doğan Bermek
Doğan Boztaş    Efkan Bolaç      Emel Yıldırım     Ercan İpekçi
Ercan Karakaş    Erdal Aksünger    Erdoğan Aydın     Ergün Aru
Eriş Bilaloğlu    Erkan Sevinç      Erol Kızılelma     Ertan Aksoy
Ertan Zereyak     Esen Aslandoğan     Eşber Yagmurdereli      Evren İşler
Eyüp Muhcu      Ezel Akay      Faik Bulut      Fatih Polat
Fatih Sürenkök      Ferhat Tunç      Ferihan Karasu      Fidan Eroğlu
Fikri Sağlar      Filiz Kerestecioğlu      Füsun İşcan      Garo Paylan
Gençay Gürsoy      Gökçe Çataloluk      Gülseren Onanç      Gürel Tüzün
Hacer Ansal      Hakan Tahmaz      Hamit Erdem      Hasan Ören
Hasan Cevad Özdil      Hayri Erdoğan      Hilmi Hacaloğlu      Hülya Gülbahar
Hüseyin Demirdizen      Hüseyin Saygılı      Işıl Ünal      İbrahim Gerede
İbrahim Kaboğlu      İdris Lütfü Melek      İdris Yıldız      İlhan Cihaner
İlhan Demiröz      İrfan Açıkgöz      Kadir Akın     Kadir Gökmen Öğüt
Kamil Kartal      Kayuş Calıkman Gavrilof      Kemal Akkurt      Kemal Parlak
Korhan Gümüş      Kuvvet Lordoğlu      Levent Köker      Levent Tüzel
Mahir Sayın      Mahmut Akal     Mehmet Akar      Mehmet Emin Aktar
Mehmet Ali Aslan      Mehmet Ali Edipoğlu      Mehmet Fatih Traş      Mehmet Hilal Kaplan
Mehmet Ruhi Demiray      Mehmet Kırlıdoğ      Mehmet Tüm      Melda Onur
Meryem Koray      Mine Gencel Bek      Mukaddes Erdoğdu Çelik      Murat Çelikkan
Murat Özyüksel      Mustafa Atalay      Mustafa Boztepe      Mustafa Erdoğan
Mustafa Küçük      Mustafa Moroğlu     Mustafa Sönmez      Muzaffer Kaya
Namık Havutça      Nazım Alpman      Nazik Işık      Nejla Kurul
Necdet Saraç      Necmiye Alpay      Nesrin Nas      Neşe Karahan
Nimet Tanrıkulu      Nuray Sancar      Oğuz Kaan Salıcı      Onur Hamzaoğlu
Orhan Alkaya      Orhan Aydın      Orhan Silier      Osman Kavala
Oya Baydar      Oya Ersoy      Oya Özarslan      Öget Öktem Tanör    
Ömer Gökhan Çelik      Ömer Işık      Özcan Ünalan      Özden Şener    
Özgen Nama      Özgür Barış Akbayır      Özgür Karaduman      Özgür Müftüoğlu
Özgür Özel      Ragıp Zarakolu      Ramis Topal      Raşit Tükel
Reyan Tuvi      Rıfat Doğan      Rıza Türmen      Sadık Şimşek
Sait Çetinoğlu      Sakine Öz      Samet Ekinci      Sami Alptekin
Sami Elvan      Sami Evren      Sami Yılmaztürk      Saruhan Oluç
Sayat Tekir      Sebahat Tuncel      Seçkin Özsoy      Sedat Tuncer
Sedef Küçük      Selahattin Karaahmetoğlu      Selçuk Erez      Selma Gürkan
Sema Bayraktar      Semra Somersan      Sena Kaleli      Sevim Belli
Seza Feza Arslan      Sezai Temelli      Sezgin Tanrıkulu      Sibel Köklü
Simten Coşar      Suavi      Süleyman Karan      Süleyman Solmaz
Şahin Tekgündüz      Şanar Yurdatapan      Şaziye Köse      Şebnem K. Fincancı
Tahsin Yeşildere      Talat Özmen      Tayfun Kahraman      Tolga Tören
Tora Pekin      Tuncay Yılmaz      Turan Eser      Turgut Öker
Turgut Saraçoğlu      Ümit Kıvanç      Ümit Özgümüş      Vecdi Sayar
Vedat Türkali      Veli Ağbaba      Veli Lök      Yalçın Ergündoğan
Yaman Barlas      Yasemin Ahi      Yasemin Özdek      Yasemin Zeytinoğlu
Yıldırım Kaya      Yiğit Acar      Yücel Göktürk      Zeynep Altıok Akatlı     Ziya Halis
Premium Drupal Themes by Adaptivethemes