Ana içeriğe git

12 Eylül Darbesinin Nedenleri ve SonuçlarıDevam oku     MAHMUT ÖZDEN'in Katilleri Halka Açıklansın!Devam oku     Bugün 30 Eylül: YAŞASIN ÖZGÜR ABHAZYA!..Devam oku     12 Eylül Darbesi ve Darbe ÇocuklarıDevam oku     8 MART DÜNYA EMEKÇİ KADINLAR GÜNÜ!Devam oku     DÜN MADIMAK'I YAKTILAR, BUGÜN HER YERİ!Devam oku     21 MAYIS Soykırımdır, Sürgündür, Asimilasyondur!Devam oku     1 MAYIS’ta Emeğimizle ve Kimliğimizle Varız!Devam oku     KAFFED BAŞKANI YAŞAR ASLANKAYA’NIN AKP'YE TRANSFERİ HAKKINDA!Devam oku     MAHMUT ÖZDEN'in Katilleri Halka Açıklansın!Devam oku     

 

Kimler çevrim içi

Şu an 0 kullanıcı ve 1 ziyaretçi çevrim içi.

Kimler yeni

  • cerkes19
  • Kamilatam
  • dorukb
  • Ozcan Sanbay
  • Arslanbay

Kullanıcı girişi

Cumartesi Anneleri Hayrettin Eren İçin Buluşuyor..

Sürgün sonrası Kafkasya’dan Biga’ya yerleşen Çerkes bir ailenin, Çerkes halkının ve tüm Türkiye halklarının onurlu evladı Hayrettin Eren’i saygıyla anıyoruz. Elmas Annemiz şahsında tüm Cumartesi Anneleri'ni sevgiyle selamlıyor, 608. kez bir araya gelecek olan Cumartesi Anneleri’nin çağrı metnini Çerkesçe, Türkçe, Kürtçe ve İngilizce yayınlıyoruz..
 
ГАЗЕТХЭМРЭ ЦlЫХУБЭМРЭ И ПАЩХЬЭ ИДОЛЪХЬЭ
  ДИ ХЭКlУЭДАХЭР ДЫХУЕЙЩ!
 ( Е 608 нейрэ Галатасарай дыщызэхуос) 
И ныбжьыр 26  Эрен Хьердин и зы ныбжьэгъу и гъусэу, 1980 гъэм Жэпхуэгъуэ мазэм и 21 Истамбыл Сарачхьане щагъэтысащ. Ипэу Карагумруку къэрэгъулым абы иужь Гайреттепе къэрэгъулым яшащ. 
Хъердин сияси къудамэм и лъащlэ къатым шэчыгъуей лей щырахыу, бжэlупэм lут и анэм 
 “Дэ дгъэтlыса апхуэдэ зыгуэр щыlэкъым" жраlэщ.
Ар щагъэтlысым, къэрэгъулым щыщаlыгъым, лей щырахым зылъэгъуа щыхьэтхэр щыlэт ауэ Хьердин зэрагъэтlысар нобэм къэсыху ябзыщlащ.
Илъэс 36 лъандэрэ къэлалым щхьэщытхэм Хьердин ищхьэ кърикlуар ябзыщlурэ, ар зыгъэкlуэдахэм хуэфащэ хуамыщlэурэ фокlадэм и 12 махуэм и гупсысэр ирагъэкlуащ. 
Ди 608 нэрей тхьэмахуэм Эрен Элмас “Си къуэр илэс 36 лъандэрэ дакъикъэ 36 ирехъу сигу икlкъым. Абатlкlэ ирикъунщ. Гъагъэхэмкlэ згъэщlэрэщlэну зы кхъэ сиlэну сыхуейщ !” 
жызыlэ макъым дэри ди макъ пытщэжынущ. 
Фэри къаранфилхэр фlыгъыу Галатасарай; Эрен унагъуэм илъэс 36 лъандэрэ ирагъэкlу щlыщlагъэм фыхэдгъэплъэну дыныводжэ. 
Цlыхугъэ Хасэм И Истамбыл Къудамэ 
Гъэтlысауэ Щlaгъэкlуэдахэм Къащхьэщыж Гуп
Зэман: 2016 Гъэм И 19 Махуэ  (Щэбэт )
Сыхьэт:   12.00
Щlыпlэ:    Галатасарай Утыку
 
BASINA VE KAMUOYUNA
   KAYIPLARIMIZI  İSTİYORUZ!
( 608. kez Galatasaray’dayız)
26 yaşındaki Hayrettin Eren bir arkadaşı ile birlikte, 21 Kasım 1980 tarihinde İstanbul Saraçhane’de gözaltına alındı. Önce Karagümrük Karakolu’na oradan da Gayrettepe Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.
Hayrettin, Siyasi Şube’nin alt katındaki hücrede ağır işkence altındayken, kapıda bekleyen annesine “Gözaltında böyle biri yok" denildi.
Onu gözaltına alınırken, karakolda tutulurken ve siyasi şubede işkencedeyken gören tanıklar vardı ama Hayrettin’in gözaltına alındığı bugüne kadar inkâr edildi. 
36 yıldır devleti yönetenler Hayrettin Eren’in akıbetini gizleyerek, onu kaybedenleri cezasız bırakarak 12 Eylül zihniyetini devam ettirdi.
608. haftamızda Elmas Eren’in “Oğlum 36 yıldır 36 dakika olsun çıkmıyor aklımdan. Artık yeter! Çiçeklerle donatacağım bir mezarım olsun istiyorum!” diyen sesine sesimizi katacağız.
Sizi de kırmızı bir karanfille Galatasaray’a; Eren ailesinin 36 yıllık mücadelesine tanıklık etmeye çağırıyoruz.
İnsan Hakları Derneği İstanbul Şubesi
Gözaltında Kayıplara Karşı Komisyon

Tarih: 19 Kasım 2016 (Cumartesi )
Saat:   12.00
Yer:    Galatasaray Meydanı
 
Premium Drupal Themes by Adaptivethemes