Ana içeriğe git

12 Eylül Darbesinin Nedenleri ve SonuçlarıDevam oku     MAHMUT ÖZDEN'in Katilleri Halka Açıklansın!Devam oku     Bugün 30 Eylül: YAŞASIN ÖZGÜR ABHAZYA!..Devam oku     12 Eylül Darbesi ve Darbe ÇocuklarıDevam oku     8 MART DÜNYA EMEKÇİ KADINLAR GÜNÜ!Devam oku     DÜN MADIMAK'I YAKTILAR, BUGÜN HER YERİ!Devam oku     21 MAYIS Soykırımdır, Sürgündür, Asimilasyondur!Devam oku     1 MAYIS’ta Emeğimizle ve Kimliğimizle Varız!Devam oku     KAFFED BAŞKANI YAŞAR ASLANKAYA’NIN AKP'YE TRANSFERİ HAKKINDA!Devam oku     MAHMUT ÖZDEN'in Katilleri Halka Açıklansın!Devam oku     

 

Kimler çevrim içi

Şu an 0 kullanıcı ve 1 ziyaretçi çevrim içi.

Kimler yeni

  • cerkes19
  • Kamilatam
  • dorukb
  • Ozcan Sanbay
  • Arslanbay

Kullanıcı girişi

DİSK-AR araştırması: “Türkiye İşçi Sınıfı Gerçeği”

DİSK Araştırma Dairesi (DİSK-AR) tarafından yapılan “Türkiye İşçi Sınıfı Gerçeği” araştırması sonuçları bir basın toplantısı ile açıklandı. Bir ilki de oluşturan bu araştırmaya göre Türkiye’de işçilerin yüzde 66’sı 2 bin TL’den az kazanıyor, yüzde 18’i sigortasız, yüzde 87’si sendikasız..
Türkiye İşçi Sınıfı Gerçeği 2017 araştırması, işçi sınıfının çalışma ve yaşama koşulları ile çalışma hayatı ve toplumsal konulardaki algı, tutum ve beklentilerini ortaya çıkarmayı hedefliyor. DİSK’in 50. Kuruluş yıldönümü etkinlikleri kapsamında yapılan bu çalışma, işkolu ve bölgesel bir ayırım gözetmeden tüm işçileri kapsaması ve Türkiye işçi sınıfının gerçeğini ortaya koyması açısından bir ilki oluşturmaktadır.
Basın toplantısına sunulan raporda yer alan bulgular özetle şöyle:
Ücretler düşük!
Araştırma sonuçlarına göre, 2017 itibariyle işçilerin ortalama giydirilmiş net geliri 1894 TL’dir. 2017 yılı asgari ücretin 1404 TL olduğu düşünülecek olursa işçilerin ortalama net kazançları asgari ücrete yakındır. İşçilerin yüzde 66’sı 2000 TL’den az gelir elde etmektedir.
Sigortasızlık kaygı verici!
İşçilerin yüzde 18’i çalıştığı işyerinde sigortası olmadığını belirtmiştir. Sigortasızlık eğitim, cinsiyet ve kayıt dışılığa göre değişiklik göstermektedir. 15-24 arası genç işçiler içinde sigortasızların oranı yüzde 34 ile 43 arasında değişmektedir.
Geçim sıkıntısı büyük!
İşçilerin yüzde 54’ü ay sonunu zorlukla getiriyor. Lise altı eğitime sahip işçilerin yüzde 59’u ve sigortasız işçilerin yüzde 71’i ay sonunu zorlukla getirdiklerini beyan etmiştir.
Çalışma süreleri uzun!
Türkiye’de çalışma süreleri OECD ve AB ortalamasına göre yüksektir. OECD ülkelerinde haftalık ortalama çalışma süresi 40,4 saat iken Türkiye’de 49,3 saattir. İşçilerin yüzde 55’i haftada en az bir gün ve daha fazla olmak üzere fazla mesai yapmaktadır.
Sendikalaşma düşük!
Araştırmaya göre işçilerin yüzde 87’si sendikasızdır. İşçilerin yüzde 44’ü sendikalara olumlu bakmaktayken, olumsuz bakanlar ise yüzde 16’dır. Ancak kanaati ne olumlu ne olumsuz olan yüzde 31 ve cevap vermeyen yüzde 9'la birlikte işçilerin yüzde 40’ı sendikalara dair değerlendirme yapmaktan kaçınmıştır.
Sendikalıların çalışma ve yaşama koşulları sendikasızlara göre daha iyi!
Sendikalı işçiler sendikasızlara göre yüzde 21 daha fazla gelir elde etmektedir. Sendikalı işçilerinde yıllık izin kullanmadıklarını söyleyenlerin oranı daha düşüktür.
İşçilerin dörtte biri yıllık izin kullanmıyor!
İşçilerin dörtte biri hiç yıllık izin kullanmıyor. İşçi gruplarına göre farklılık gösteren yıllık izin kullanımı sigortasızlarda yüzde 48’e yükselmektedir.
Çalışma hayatının en önemli sorunu düşük ücret ve işsizlik!
Araştırmaya göre çalışma hayatında düşük ücreti sorun olarak gören işçilerin oranı yüzde 77’dir. Çalışma hayatının ikinci en önemli sorunu ise yüzde 75 ile işsizliktir.
Çalışma hayatından memnuniyet oranı düşük!
İşçilerin yüzde 43’ü kendisine ve ailesine yeterince zaman ayıramadığından dolayı şikâyetçidir. Yaptığı işe karşılık adil ücret kazandığını, ücretinden memnun olduğunu düşünen işçilerin oranı ise yarıdan azdır.
Sınıf aidiyeti!
İşçilerin yüzde 36’sı kendisini bir toplumsal sınıfa ait olduğunu beyan ederken, yüzde 37’si herhangi bir toplumsal sınıfa ait hissetmediğini belirtmiştir. İşçilerin yüzde 27’si bu konuda fikri olmadığını belirtip cevap vermedi
Ayrımcılık yaygın, kadın işçilere yönelik ayrımcılık yüksek!
İşçilerin yüzde 14’ü en yüksek oranla siyasi görüş ve düşünceleriyle ilgili ayrımcılığa uğramaktadır. Kadınlarda ayrımcılık algısı daha yüksek. Hayatın her aşamasında ayrımcılığa uğrayan kadınların yüzde 23,2’si işe alım aşamasında ayrıma maruz kalmaktadır. Öte yandan kadın işçilerin sadece yüzde 7’si işyerlerinde kreş desteği sunulduğunu belirtmektedir.
İşyerlerinde sağlık ve güvenlik önlemleri yetersiz!
İşçilerin yüzde 44’üne göre işyerlerinde işçi sağlığı ve iş güvenliği önlemleri yetersizdir. İş yerinde çalışma arkadaşlarının ölümlü iş kazası ve meslek hastalığı yaşandığını söyleyenlerin oranı yüzde 1,4’tür.
İşçilerin en yaygın sosyal faaliyeti!
İşçilerin en sık zaman ayırdıkları sosyal faaliyet TV izleme ve sosyal medyadır. Hiçbir zaman televizyon izlemeyenlerin oranı yüzde 2’de kalmıştır.
 
Görünen o ki; bu önemli araştırma, çalaşanlara yönelik 40 yıldır sürdürülen ve son yıllarda da hızlanan neo-liberal saldırıların, siyasi ve sosyolojik temelde sindirme ve uyuşturma amaçlı sistematik uygulamaların sonuçlarını özetliyor. Aynı zamanda, DÇH'nin ilk günden bugüne dile getirdiği 'Emeğin ve kimliğin birleşik mücadelesi' anlayışının önem ve aciliyetini bir kez daha gösteriyor.
Araştırma sonucunun tamamına ulaşmak için tıklayınız. 
http://disk.org.tr/wp-content/uploads/2018/02/DISK-Turkiye-Isci-Sinifi-Arastirmasi-Basin-Toplantisi-Ozet-Rapor.pdf )
Premium Drupal Themes by Adaptivethemes